Informasi: Call for Paper JI-Tech Vol.17 No.1 (2021)

Call for Paper JI-Tech